Om Karlshällstugan

Stugan uppfördes 1780 på ett av fyra jordbruk som bildades när baron Olof Tilas sålde Husby Kungsgård. Ägare blev Nils Kijöster, informator på Lockstaholm. Efter flera ägarbyten skänktes manhuset med trädgård 1882 av baron von Essen till socknen att användas ”till socknen gagneligt ändamål”. Stugan fick namnet Karlshäll.

1882–1929 bodde barnmorskan Ebba Andersson här och salen användes som slöjdsal för kyrk-skolan. Under 1930-talet bodde en skräddare samt en skomakare i huset. Mellan 1939 och 1967 höll Långhundra Taxi, Mauritz Johansson, till här.

Under 1970-talet inleddes ett samarbete mellan Husby-Långhundra hembygdsförening och Husby-Långhundra församling. Hembygdsföreningen återuppförde flera äldre timmerbyggnader i trädgården. Några av dem hade flyttats ut från byn vid laga skiftet 1862. Karlshäll ger nu en bild av hur bebyggelsen kunde se ut i socknen före 1800-talets mitt.

1988 bildades Stiftelsen Karlshällstugan av hembygdsföreningen och kyrkan. Stiftelsen äger stugan, hembygdsföreningen övriga byggnader.